puncte
0
pasul
1/10
Întrebarea 1
Emil își face un card de cumpărături cu un plafon de 4.000 lei. Îi crește gradul de îndatorare lui Emil?