ico-banometru-orange

Despre Granturile Banometru

În 2020 am lansat programul de granturi Fondul Banometru, mai exact o finanțare de 50.000 euro către 10 organizații care lucrează cu grupuri vulnerabile. În 2021 am continuat finanțarea cu 25.000 euro către alte 5 organizații.

Acestea au primit resurse financiare și suport pentru a organiza ateliere de educație financiară și coaching financiar cu beneficiarii lor, persoane ce fac parte din grupuri vulnerabile precum: victime ale violenței, persoane cu adicții, șomaj de lungă durată, familii monoparentale, persoane aflate în situații socio-profesionale dificile, persoane instituționalizate sau persoane cu venituri insuficiente pentru un trai decent.

Granturile au 2 direcții de lucru:

1. Ateliere/ webinarii de parcurgere a cursului introductiv Banometru.

2. Coaching 1 la 1 cu beneficiarii organizațiilor, coachii fiind angajați/ colaboratori ai organizațiilor din programul de granturi. Aceștia trec la începutul proiectului printr-o etapă de pregătire, sub îndrumarea echipei Banometru.

Organizațiile beneficiare de granturi
prin Fondul Banometru 2020:
Organizațiile beneficiare de granturi
prin Fondul Banometru 2021:

Astfel, pe parcursul celor 2 ani, cu ajutorul celor 15 organizații beneficiare,

  • 1423 de persoane au participat la atelierul introductiv Banometru;
  • 365 persoane au luat parte la sesiuni de coaching financiar.